Remember me
Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden Zeeuws OntspannenWelkom op de website van Zeeuws Ontspannen en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Zeeuws Ontspannen is een bedrijf aan de Zandstraat 2, 4331 ND te Middelburg. KvK-nummer is 66914639.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, Zeeuws Ontspannen raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Zeeuws Ontspannen. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Zeeuws Ontspannen en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zeeuws Ontspannen behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Zeeuws Ontspannen en de aan haar gelieerde bedrijven.

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens
Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor een veilige toegang tot deze website en voor de bescherming van deze inloggegevens. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult Zeeuws Ontspannen onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Zeeuws Ontspannen doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Zeeuws Ontspannen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website
Zeeuws Ontspannen kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Zeeuws Ontspannen heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Zeeuws Ontspannen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Zeeuws Ontspannen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid. 

Zie ook onze Algemene Voorwaarden

 

 

NEEM CONTACT OP MET ONZE PRIVE WELLNESS

Zandstraat 2
4331 ND Middelburg (Zeeland)
Nederland

info@zeeuwsontspannen.nl
(+31) 0118 85 59 00

Heerlijk ontspannen in gegarandeerde privacy

Zeeuws Ontspannen | Prive wellness